กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทั้ง 3 แห่ง
ประจำปีการศึกษา 2559

วันถ่ายภาพหมู่ :
สจล. : วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
มจธ. : วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
มจพ. : วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2560

วันซ้อมใหญ่ :
สจล. : วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
มจธ. : วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
มจพ. : วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560

วันรับจริง :
สจล. : วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 (เช้า-บ่าย)
มจธ. : วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 (บ่าย)
มจพ. : วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 (เช้า-บ่าย)