ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม KMUTNB LEADERSHIP CAMP 2017

KMUTNB Leadership Camp 2017 on 29th May – 2nd June 2017, โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย National Kaohsiung First University of Science and Technology, Taiwan

ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนทุกอย่างจากมหาวิทยาลัย ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
หมดเขตรับสมัคร 21 เมษายน 2560
สมัคร online ได้ที่ https://goo.gl/forms/vKFVK9ACkEIiZ0aW2

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ทีhttp://www.icc.kmutnb.ac.th/doc/Poster%20KMUTNB-L%20Camp%202017.pdf