บริการสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใน มจพ.

ICIT ACCONT
บัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีบริการที่รองรับแล้ว ได้แก่
– ระบบเครือข่ายไร้สาย (@KMUTNB หรือ @KMUTNB-WIFI)
– Eduroam (http://eduroam.kmutnb.ac.th/)
– ห้องบริการคอมพิวเตอร์ และบริการงานพิมพ์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ระบบส่งเกรดและประเมินการสอนอาจารย์ (https://grade.icit.kmutnb.ac.th/)
– เว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (https://antivirus.icit.kmutnb.ac.th/)
– Grade Reporting KMUTNB (Android application)
– การจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://km.icit.kmutnb.ac.th/)
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและจัดการบัญชีผู้ใช้งานได้ที่ https://account.kmutnb.ac.th/
Microsoft Imagine
เป็นโครงการที่ให้นักศึกษาและบุคลากรได้ใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ฟรี โดยมีโปรแกรมที่ให้ดาวน์โหลดมากกว่า 100 รายการ ซึ่งรวมถึงโปรแกรมยอดนิยมเช่น Window 10, Windows 8.1, Windows 7 ,Visual Studio 2015 , Microsoft SQL Server 2016, Microsoft Access 2016 และ Microsoft Visio 2016 เป็นต้น สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://icit.kmutnb.ac.th/main/microsoft-imagine
Office 365 for Education
รวบรวมแอปพลิเคชั่นต่างๆ ร่วมกับบริการอื่นๆ ที่เปิดใช้งานได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint เป็นต้น โดยใช้อุปกรณ์เดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ในการเข้าถึง สามารถดูและแก้ไขไฟล์ได้ ซึ่ง Office 365 มีรูปแบบบัญชีอีเมลคือ office.kmutnb.ac.th สำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการ office 365 ให้ใช้บัญชีผู้ใช้งาน ICIT ACCOUNT ตามรูปแบบดังนี้
Email : <username ของ ICIT ACCOUNT>@office.kmutnb.ac.th
Password : รหัสผ่าน ของ ICIT ACCOUNT

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://portal.office.com/

Google Apps for Education
บริการชุดแอปพลิเคชันต่างๆ จาก google เช่น อีเมล (Gmail), เอกสาร (Docs), ปฏิทิน (Calendar) ,ไดรว์ (Drive) พี้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล พิ้นที่ในการจัดการสร้างเว็บไซต์ของตัวเอง(Site) และ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์(Classroom) เป็นต้น ซึ่งชื่อบัญชีผู้ใช้งานคือ s ตามด้วย รหัสนักศึกษา@email.kmutnb.ac.th (เช่น s5603012340041@email.kmutnb.ac.th) รหัสผ่านคือ s ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรกนักศึกษาจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่า

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://webmail.kmutnb.ac.th/

Bitdefender Internet Security 2017
บริการโปรแกรมป้องกันไวรัส Bitdefender Internet Security 2017 ด้วยความล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยี ในการตรวจจับที่ดีที่สุดในโลก ที่สามารถป้องกันภัยคุกคามที่มีอยู่ในปัจจุบันจนถึงภัยคุกคามที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต นักศีกษาสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมโดยใช้บัญชีผู้ใช้งาน ICIT ACCOUNT ในการยืนยันตัวตนได้ที่ https://antivirus.icit.kmutnb.ac.th/
 KMUTNB WIFI
บริการจุดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ที่ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง ภายไต้ชื่อ Wi-Fi ที่ว่า @KMUTNB และ @KMUTNB-WIFI โดยใช้บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านจาก ICIT ACCOUNT ในการยืนยันตัวตน