ประกาศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดให้ประเมินการสอนของอาจารย์

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดให้ประเมินการสอนของอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษาที่1/2559  รายละเอียดที่นี่ http://kmutnb.ac.th/evaluation/