ประชาสัมพันธ์ มอบทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ที่ประเทศเบลเยียม

หาวิทยาลัย Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) มอบทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาเอก วิจัยด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ที่ประเทศเบลเยี่ยม สำหรับนักศึกษาที่มีทักษะหรือประสบการณ์ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์การออกแบบ โดยทุนนี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมดเป็นระยะเวลา 48 เดือน

หมดเขตรับสมัคร 11 ก.ย. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://icts.kuleuven.be/apps/jobsite/vacatures/54197760

Katholieke Universiteit Leuven (Belgium) is offering a fully-funded PhD research program in Interactive Robotic Architecture. The position is suitable for those with experience in one or more of the following areas: human-computer interaction, digital or robotic fabrication, computer science or design science. The scholarship covers the tuition fees of 48 months.

Apply now until 11 Sep 2017
For more information: https://icts.kuleuven.be/apps/jobsite/vacatures/54197760