ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักศึกษาเปลี่ยนสิทธิบัตรทอง

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิบัตรทองของตนเอง
จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วนำมาลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ห้องพยาบาล มจพ. หรือ Inbox เข้ามาสอบถามได้นะครับ