วันนิทรรศการวิชาการ รร. นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2559

นศ. ปริญญาโท หลักสูตร เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ (MEEE) ร่วมกับ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผลงาน 1 ใน 2 ผลงานตัวแทน มจพ. เข้ารวมแสดงใน วันนิทรรศการวิชาการ รร. นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2559 (รร.จปร.) จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2559

นายธนากรณ์ สิงห์พลงาม

นายปถวีร์ อดิศัยศักดา

ผศ. ดร.ประเสริฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ

ชื่อผลงาน : เครื่องต้นแบบเพื่อการคัดลอกดิจิตอลอัตโนมัติสำหรับงานเขียนแบบเครื่องกล

ชมภาพเพิ่มเติม