การยื่นคำร้องผ่านระบบ OPS

นักศึกษาสามารถดูขั้นตอนการลงทะเบียนเพิ่ม เปลี่ยนตอนเรียน ลงทะเบียนเกินหน่วยกิต และการยื่นคำร้องต่างๆ ได้ตามรายละเอียดนี้ลิงค์ขั้นตอนการใช้ระบบ OPS สำหรับนักศึกษา

ได้ที่ลิ้งนี้ khttps://drive.google.com/drive/folders/1XRr3IfaR5Q9HcL5sNa8nUg0h_s4bfYzO?fbclid=IwAR2Z_LNro4f7BKJAnDl0kJbZ4Z6rtMdiSYCKyoP3NtEr4GBy5Ss1iMgqABk