ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

++ ประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา Top Hat เรื่อง “สร้างสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล” ณ ห้องปฏิบัติการแมคอินทอช อาคาร 62 ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน https://forms.gle/dB3LE4Hb8VgngJo97
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

++ ประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา Top Hat เรื่อง “สร้างสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล” ณ ห้องปฏิบัติการแมคอินทอช อาคาร 62 ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน https://forms.gle/dB3LE4Hb8VgngJo97
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 27 เมษายน 2565
รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565
รุ่นที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565
หมายเหตุ : การอบรมเป็นรูปแบบ Onsite และได้มีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 โดยดำเนินการเว้นระยะห่าง และมีการตรวจ ATK ทุกครั้งก่อนการอบรม ด่วน!!! รับรุ่นละ 15 คน เท่านั้น


รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565
รุ่นที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565
หมายเหตุ : การอบรมเป็นรูปแบบ Onsite และได้มีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 โดยดำเนินการเว้นระยะห่าง และมีการตรวจ ATK ทุกครั้งก่อนการอบรม ด่วน!!! รับรุ่นละ 15 คน เท่านั้น