ประกาศ การสอบ K-STEP

ประกาศ!!!

ให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  • ป.ตรี 4 ปี รหัสประจำตัว 61 เป็นต้นไป
  • ป.ตรี เทียบโอน รหัสประจำตัว 62 เป็นต้นไป
  • ป.ตรี 2-3 ปี ต่อเนื่อง รหัสประจำตัว 62 เป็นต้นไป
    (หรือนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในปีการศึกษา 2564)

📌ตรวจสอบรายชื่อเพื่อเข้าสอบ K-StEP ตามลิงค์นี้ https://bit.ly/3uWbLgy

❌กรณีที่ไม่มีรายชื่อให้นักศึกษากรอกข้อมูลใน google form ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. ตามลิงค์นี้ https://bit.ly/3JXCI86

โดยสอบ K-StEP จัดในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌